ММ Травел ЕООД – 10 години до Вас!

ММ Травел ЕООД е регистриран туроператор и турагент от 2007 г. Лиценз № PKK-01-05918

––––––––––––––––––––––

Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за Туризма е ЗАД ‚Алианц България‘. Застраховка „Отговорност на туроператора“ полица № 13160172340000002 валидна до 29.07.2018. Адрес на застрахователя: гр.София-1504, бул. „Княз Дондуков“ № 59; тел.: 0800-13-014.   

––––––––––––––––––––––
Общи условия за организирано пътуване >>>

Close