ММ ТРАВЕЛ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.073-4070- С01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ .

Проектът е по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Стойност: 5000,00 лв., от които 4250,00 лв. европейско и 750,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца от 17.07.2020 г. до 17.10.2020 г.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.