Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.095-1225-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2859.84 лв.
 
Начало: 08.02.2021 г.
Край: 08.05.2021г.

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“.    

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0123-C01  
 

Обща стойност: 633,61 лв., от които 538.57 лв. европейско и  95.04 лв. национално съфинансиране.
   

Начало:21.12.2020 г.  
Край:21.03.2021 г.

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.    

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД , ЕИК: 123749401 с административен договор: BG16RFOP002-2.073-4070- С01   

Обща стойност: 5000 лв., от които 4250 лв. европейско и  750 лв. национално съфинансиране.  

Начало:17.07.2020 г.  
Край:17.10.2020 г.